menu
nagłówek | header | image

Formularz rejestracyjny

1. Wszyscy uczestnicy Warsztatów muszą posiadać dokument potwierdzający pełne szczepienie przeciw SARS-CoV-2 lub negatywny test na obecność SARS-CoV-2 wykonany na 48 godzin przed rozpoczęciem Kongresu. Muszą również posiadać dokument tożsamości zawierającym zdjęcie właściciela. Będzie to weryfikowane przez Organizatorów podczas rejestracji uczestników w miejscu odbywania się Kongresu.
2. Wprowadzono obowiązkową procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego dla wszystkich uczestników wydarzeń w szczególności o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
3. Dostosowano liczbę uczestników do obowiązujących przepisów.
4. Wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez każdą osobę przebywająca na terenie Warsztatów i podczas organizacji wydarzeń towarzyszących. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy obiektów zamkniętych oraz miejsc na terenie zewnętrznym, wówczas gdy nie można utrzymać bezpiecznego dystansu społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami.

Klauzula informacyjna

ładowanie danych
* Pola wymagane
Udział:
Zamierzam wziąć udział w Warsztatach w formie:
stacjonarnej on-line
Dane uczestnika:
*  Imię:
*  Nazwisko:
Tytuł naukowy:
Prof. Dr hab. Dr lek. mgr Pan/Pani
Specjalizacja:
Adres do korespondencji:
*  Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:
*  Miasto:
*  Tel.:
*  E-mail:
Prosimy o dokładne sprawdzenie podanego adresu e-mail przed wysłaniem zgłoszenia.
Dane płatnika do faktury
(szczegółowe informacje w zakładce Opłaty)
jak powyższe dane uczestnika
Nazwa firmy:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
NIP:
Dane do wysłania faktury:
jak powyższe dane uczestnika
jak powyższe dane płatnika
Nazwa:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:

Klauzula informacyjna

ładowanie danych

Regulamin
dla uczestników III Wiosennych Warsztatów Hepatologicznych - Od rozpoznania do transplantacji narządu
Katowice, 26.03.2022

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Seminarium jest:
„POLNET” Spółka z o.o. Katowice ul. Francuska 23
NIP 954-21-99-907
Regon 273805634

1.2. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich uczestników wydarzenia oraz Organizatorów w trakcie trwania wydarzenia i obowiązuje na terenie całego Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej SYMFONIA Katowice ul. Damrota 4 (wejście również od ul. Zacisze 3) – zarówno w holu jak i w sali konferencyjnej.

1.3. Wydarzenie , odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie jednak prawo do zmiany zasad organizacji wydarzenia , w przypadku nowych wytycznych związanych z pandemią SARS-CoV-2.

1.4 Warunkiem uczestnictwa w III Wiosennych Warsztatach Hepatologicznych jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest oparty na wytycznych przeznaczonych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów odbywających się w trakcie pandemii SARS-CoV-2 opracowanych w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

2.1. Zostanie wprowadzona rejestracja wszystkich uczestników wydarzenia, w celu uzyskania informacji o tym czy uczestnik jest w pełni zaszczepiony.

2.2. Wszyscy uczestnicy Warsztatów zostaną zobowiązani do posiadania dokumentu potwierdzającego pełne szczepienie przeciw SARS-CoV-2 lub ujemnego testu na obecność SARS-CoV-2 wykonanego w okresie do 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia. Wszyscy uczestnicy muszą również posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem właściciela. Dokumenty te będą weryfikowane przez Organizatorów podczas rejestracji uczestników.

2.3. Zostanie wprowadzona obowiązkowa procedura przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego dla wszystkich uczestników wydarzenia, w szczególności dotycząca zachorowania na COVID-19 oraz przebywania na kwarantannie lub w izolacji.

2.4. Zostanie wprowadzone ograniczenie liczby uczestników Warsztatów do limitów obowiązujących w czasie pandemii.

2.5. Zostanie wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką przez każdą osobę przebywającą na terenie, na którym będzie organizowane wydarzenie oraz podczas organizacji wydarzeń towarzyszących. Obowiązek noszenia maseczek dotyczy wszystkich obiektów zamkniętych oraz miejsc na terenie zewnętrznym, jeżeli nie będzie możliwe utrzymanie bezpiecznego dystansu społecznego tj. 1,5 m odległości pomiędzy osobami.

2.6. Zostanie przygotowana odpowiednia liczba pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach w widocznym miejscu wraz z instrukcją właściwej dezynfekcji rąk.

2.7. Funkcjonowanie przestrzeni gastronomicznych będzie się odbywało zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny.

2.8. Wszystkie mikrofony (w tym przenośne) oraz urządzenia do zmiany przeźroczy, będą dezynfekowane po każdym użyciu.

* Zapoznałem się z powyższym Regulaminem Warsztatów

* Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej moich danych osobowych
* Tak, chcę być informowany telefonicznie o organizowanych warsztatach
* Tak, chcę być informowany mailowo o organizowanych warsztatach
* Zapoznałem się z klauzulą informacyjnąaktualizacja: 2022-04-09